Start periode afname CPE Beeldende Vorming (handvaardigheid) vwo