Spring naar content

Aanmeldingen eerstejaars leerlingen

Deze week werden we blij verrast door een grote opkomst van ouders die naar onze school kwamen om hun kind aan te melden voor het eerste leerjaar. Het vorig schooljaar bleek de animo voor onze school al groot te zijn, maar deze werd dit jaar overtroffen met maar liefst 397 aanmeldingen!

Dank aan de ouders voor de waardering die hieruit blijkt, en ook een speciaal dankwoord aan onze leerlingen die tijdens de open dagen een grote inzet hebben laten zien. Tenslotte willen we op deze plek ook onze dank uitspreken naar onze personeelsleden die elke dag met enthousiasme werken aan de toekomst van onze leerlingen.