Spring naar content

Anglia Examens 18 juni 2020

De Anglia examens die gepland stonden op 9 april zijn verplaatst naar 18 juni 2020. De leverancier van de Anglia Examens – English Education Group – heeft aangegeven dat zij de richtlijnen van de RIVM volgen. Wij zullen u nader informeren als deze datum alsnog niet door kan gaan.