Spring naar content

Presentatie profielwerkstukken

Op donderdagavond 5 maart hebben de leerlingen uit de havo- en vwo-examenklassen hun profielwerkstukken gepresenteerd in de aula. Ouders en docenten waren uitgenodigd om het resultaat te bewonderen van de diverse onderzoeken die vanaf september zijn uitgevoerd. Met het profielwerkstuk oefenen havo- en vwo-leerlingen vakvaardigheden en onderzoeks- en presentatievaardigheden die een waardevolle voorbereiding bieden op een vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Het sluitstuk van de beoordeling is gebaseerd op een presentatie van het onderzoek.

De zevenenvijftig presentaties vonden plaats in een ‘marktvorm’: leerlingen pitchten hun werkstuk met een poster of demonstratie. Alles bij elkaar leverde dat een bont en inspirerend beeld op. De talenten en interesses van onze leerlingen zijn zeer divers; de profielwerkstukken sloten aan bij dertien verschillende vakken. Van klimaatverandering tot noise canceling; van taalontwikkeling tot zelfrijdende auto’s; van kankeronderzoek tot het migratie en het fenomeen ‘uitstelgedrag’. Stuk voor stuk wisten de leerlingen er enthousiast en goed geïnformeerd over te vertellen.

Bezoekers konden hun stem uitbrengen op hun twee favoriete presentaties. De avond werd afgesloten met de uitreiking van twee publieksprijsjes. Voor de maatschappijprofielen wonnen Danique van Bokhorst en Floor van Hoegee met hun onderzoek naar schoonheidsidealen, voor de natuurprofielen waren dat Mex de Vreugd en Puck Kouwenhoven met hun presentatie over kweekvlees. We bedanken alle leerlingen en begeleiders voor hun enthousiaste bijdrage aan deze geslaagde avond!