Spring naar content

Project-Kruispunt

In de Huygensweek kwam TeamAlert naar de school voor het project Kruispunt. Tijdens dit project leren leerlingen uit de eerste klassen te kijken naar het eigen gedrag in het verkeer. Dit wordt gedaan door middel van debatteren, bekijken van films en het beantwoorden van quizvragen. De school vindt het belangrijk om – nu de donkere dagen komen – leerlingen veilig te laten deelnemen aan het verkeer.

Stichting TeamAlert is belangenbehartiger voor alle jongeren in Nederland. TeamAlert richt zich op drie kernthema’s: gezondheid, (verkeers)veiligheid en geldzaken.